Ekologie

Jelikož nám není lhostejné, jaký vliv má naše činnost na prostředí, ve kterém žijeme, je jedním z bodů strategie společnosti DUNET kontrola ekologie výroby.

Proto používáme takové technologie a technická zařízení, která maximálně šetří životní prostředí.

Trvale sledujeme vliv činnosti na životní prostředí a dodržujeme zákonem stanovené limity.

Používáním kvalitních materiálů a dodržováním technologických postupů splňují naše produkty hygienické předpisy a normy.

 

Současně je naše společnost zapojena do projektu "Zelená firma", který spočívá v ekologickém zpracování elektroodpadu.

Do třídění   elektroodpadu je zapojena nejen celá firma, ale také její zaměstnanci včetně rodinných příslušníků.Třídění plastů a papíru je pro naši firmu již několik let samozřejmostí.

Naší snahou je zodpovědný a zejména aktivní přístup k ochraně životního prostředí. 

 

 

 

Společnost EKO-KOM, a. s., tímto osvědčuje, že DUNET s. r. o. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a. s., je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM a plnila tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů.

Podle zákona o obalech má firma smluvní zajištění v systému sdruženého plnění EKO-KOM č.sm. EK-F00022933.

 

 

 

© 2017, DUNET s.r.o.

Prohlášení o přístupnosti   |   Podmínky užití   |   Ochrana osobních údajů